TÜBİTAK 2209-A Başvuru Sonuçları

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı”kapsamında bölümümüzden aşağıda bilgileri sunulan projeler desteklenmeye uygun görülmüştür. Öğrencilerimizi ve danışmanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

Başvuru Sahibi Danışman Proje Başlığı
Ege TÜRK Doç. Dr. Özgün KOŞANER Büyük Dil Modellerinde Halüsinasyonların Grice?In Konuşma İlkeleri Kullanılarak Azaltılması
Emir YARAY Prof. Dr. Özge CAN ERDOĞAN Süreksiz Biçimbilimsel Değişim Üzerine Artsüremli Bir Çalışma

PUKÖ Formları

PUKÖ (Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al) Döngüsü Formları

DİL.001 DİLBİLİMİ LİSANS ÖĞRETİM PLANININ İYİLEŞTİRİLMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Amaç ve Hedefleri (A2.H2 : Eğitim – Öğretim Programlarının Sürekli İyileştirilerek Geliştirilmesi) doğrultusunda Dilbilim Bölümü lisans programı öğretim planında iyileştirilme planlanmış, uygulamaya konmuş ve şu anda kontrol edilmektedir.

PUKO-Ogretim plani

 

DİL.002 DİLBİLİMİ LİSANS PROGRAMININ ULUSLARARASILAŞMA KAPSAMINDA İYİLEŞTİRİLMESİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Amaç ve Hedefleri (A2.H1. Eğitim ve Öğretimde Uluslararasılaşmanın Geliştirilmesi) doğrultusunda Dilbilim Bölümü lisans programına eğitim dili İngilizce olan ERA kodlu dersler eklenmesi planlanmış, uygulamaya konuş ve şu anda kontrol edilmektedir.

PUKO-ERA kodlu dersler

 

Vizyon

Dilbilim Bölümü Vizyonu: (Gelecek için belirlenmiş hedef için ana kılavuz)

Vizyonumuz, zihinsel süreçlerle toplumsal deneyimler arasındaki ilişkiyi araştıran dilsel düşünce olarak insan dili hakkındaki biçimsel ve işlevsel bilgi farkındalığına ulaşmak ve bu farkındalığın bilimsel düşünce dizgesiyle işlemesini garanti altına almak; bu yolla elde edilen bilgileri hem kuramsal ilerleyişe katkı sağlamada etkinleştirmek, hem de Türkçe Öğretimi, Çeviribilim, Doğal Dil İşleme, Hesaplamalı Modelleme vb. gibi alanlarda uygulamaya geçirerek disiplinlerarası bilimsel çıktı ve yarar sağlamaktır.

Misyon

Dilbilim Bölümü Misyonu: (Durum ve Amaç)

1. Dili bir dizge olarak kabul eden, araştırma nesnesini dil olarak belirleyen, başta sesbilim, biçimbilim, sözdizim ve anlambilim çerçevesinde dilbilgisinin temel bileşenlerine yönelik evrensel kavrayış geliştirebilen, bu kavrayışı uygulamalı alanlara eklemleyebilen ve disiplinlerarası çalışmalara taşıyabilen, somuttan soyuta doğru ilerleyen süreçte tanımlayıcı, deneysel ve tarihsel yaklaşım ve yöntemlere eleştirel yaklaşabilen, dil bilinci yüksek, eğitimde, kamu ve özel sektörde istihdam edilebilecek girişimci öğrenciler yetiştirmektir. (Öğrenci)

2. Zihinsel süreçlerle birlikte işleyen dünya dillerinin karmaşıklıkları üzerine üstbilişsel bir kavrayış geliştirebilen, dil olgusu hakkındaki bilgi ve deneyimlerini öğrencilere aktarmaya hevesli, içgözlemsel dil farkındalığına sahip, hem bireysel hem kurumsal gelişimlere açık,  evrensel nitelikli ve tüm insan etkileşimleri için temel olan dil etkinlerine eğinme sorumluluğunu gözeten bir akademik kadroyla dilbilim alanyazınına, dilbilim öğrencilerine ve topluma katkı sağlamaktır. (Akademisyen)

3. Dilbilimin kuramsal ve uygulamalı alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ölçütlere uygun akademik yayınlar yapmak, özgün değer taşıyan araştırma çalışmalarına öncelik vermek, eleştirel düşünceyi odağına alan evrensel nitelikte incelemeler yaparak disiplinlerarası bilgi üretme etkinliği içinde bulunmaktır. (Akademik Çalışmalar)

2023-2024 Bahar Yarıyılı Vize Programı

2023-2024 Bahar Yarıyılı Vize Programı ektedir.

vize programı

 

2023-2024 Bahar Yarıyılı Ders Programı

2023-2024 Bahar Yarıyılı Ders Programı

 

2023-2024 Güz Yarıyılı Dilbilimi Bölümü Bütünleme Programı

2023-2024 Güz yarıyılı Bölümümüz Bütünleme Programı ektedir.

2023-2024 dilbilimi bütünleme

2023-2024 Güz yarıyılı final programı

2023-2024 Güz yarıyılı final programı ektedir.

DİL_1.Hafta

DİL_2.Hafta

2023-2024 Güz yarıyılı mazeret sınavı başvuru sonuçları

2023-2024 Güz yarıyılı mazeret sınavı başvuru sonuçları ektedir. Mazeret sınavları 25-29 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak olup listede adı bulunan öğrencilerin ilgili dersin hocası ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Basvurusu+olumlu+olan+adaylar+yildizli+liste

2023-2024 Güz Yarıyılı Vize Programı

2023-2024 Güz Yarıyılı Vize Programı