Hoşgeldiniz!

University General Introduction Leaflet

Общий вводный буклет университета

Faculty of Letters General Introduction Leaflet

Буклет общего введения факультета литературы

Faculté des Lettres Livret d’introduction générale

Allgemeine Einführungsbroschüre der Fakultät für Literatur


Bölümümüz, dilin bütün yönlerinin bilimsel olarak incelenmesi ve buna yönelik nitelikli bilim insanları yetiştirilmesi amacıyla 1998 yılında kurulmuştur. Dilbilim Bölümü, temelde sistem olarak kabul ettiği dil ve dil ile ilişkili olan her konu ve alanda çalışmalar yapmaktadır. Dilbilim çalışmaları iki bakış açısı temelinde ilerlemektedir: Kuramsal ve Uygulamalı. Dili incelerken aynı zamanda doğa bilimlerinin, insan ve toplumbilimlerinin verilerini kullanır. Dilbilimin temel alanları olan sesbilim, biçimbilim, sözdizim, anlambilimin ve edimbilimin dışında, disiplinlerarası etkileşimlerden doğan toplumdilbilim, psikodilbilim, nörodilbilim, uygulamalı dilbilim, dil edinimi, söylem çözümlemesi, eleştirel söylem çözümlemesi, adli dilbilim gibi alanları da bölümün odaklandığı çalışmalar içinde yer almaktadır. Dilbilimi Bölümü kuramların bilimsel çalışmalardaki öneminin farkında olarak hem yapısal hem de işlevsel bakış açısını benimseyen dilbilim kuramlarını kullanarak çalışmalar yapmakta ve bu kuramların yetiştirdiği bilim insanları tarafından öğrenilmesini hedeflemektedir. Kuramsal çalışmaların dışında 2013 yılında kurulan Sesbilim Laboratuvarıyla uygulamalı çalışmalar konusunda da olanaklarını arttıran bölüm, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ile işbirliği içinde uygulamalı ortak çalışmalar sürdürmektedir. Dilbilimi Bölümünün öğretim planının geniş ölçüde yapılanmış olması mezunlarının diğer bilim alanlarıyla ortak çalışma yürütme ve geniş bir alanda istihdam edilme olanağını artırmaktadır.

Dilbilimi Bölümü izlencesinin temel amaçları şunlardır:

  • Bölüm öğrencilerinin dile bilimsel bakış açısı kazanmalarını sağlamak,
  • Öğrencileri dilin bütün yönleri üzerinde araştırma ve uygulama yapmaya teşvik etmek,
  • Türkçe dilbilimi çalışmalarına katkıda bulunmak.
  • Dilbilimin uygulanabildiği her alanda hizmet verebilecek bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatılmış, etik değerlere ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olan; yerel ve küresel boyuttaki değişim ve gelişmeleri izleyerek bunların dilbilim alanı üzerindeki etkilerini yorumlayabilen; edindiği kuramsal bilgileri uygulamaya dönüştürebilen dilbilimciler yetiştirmektir.

Dilbilimi Bölümünün eğitim dili Türkçedir. 1 yıl İngilizce isteğe bağlı hazırlık programı bulunmaktadır. Ders geçme sistemi ile eğitim – öğretim yapılır. Bağıl not değerlendirme sistemi uygulanır.

Dilbilim Bölümü öğrencilerinin DEU Edebiyat Fakültesindeki bütün bölümlerle yandal ve Felsefe, Mütercim Tercümanlık ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümleriyle de çift anadal yapma olanakları bulunmaktadır.

Kariyer Alanları

Dilbilimi Bölümü mezunları çeşitli kurumların görüntülü, yazılı ve sesli iletişim birimlerinde danışmanlık, doğal dil işlemleme alanında dil uzmanlığı, basın-yayın ve tanıtım alanlarında çalışan kurumlarda düzeltmenlik (redaktörlük), metin yazarlığı, özel ya da resmi kurumların iç ve dış yazışmalarında dilin doğru kullanımı açısından denetmenlik, reklam ajanslarında reklam yazarlığı, çeşitli dil eğitim kurumlarında eğitmenlik, eğitim danışmanlığı, Yabancılara Türkçe Öğretimi ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim elemanlığı, çevirmenlik, çeviri editörlüğü gibi görevlerde istihdam edilebilmektedir. Bölümün vizyonu dil araştırmaları alanında ulusal ve uluslararası bir isim haline gelerek, eğitimdeki farklılığıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen Dilbilimi Bölümü olmaktır.