Hoşgeldiniz!

Dilbilim Bölümü dilin bütün yönlerinin bilimsel olarak incelenmesi ve buna yönelik nitelikli bilim insanları yetiştirilmesi amacıyla 1998 yılında kurulmuştur. Dilbilimin temel alanları olan sesbilim, biçimbilim, sözdizim ve anlambilimin dışında, disiplinlerarası etkileşimlerden doğan toplumdilbilim, ruhdilbilim, sinirdilbilim, uygulamalı dilbilim, dil edinimi, söylem çözümlemesi, tarihsel dilbilim gibi alanları da bölümün odaklandığı çalışmalar içinde yer almaktadır. Dilbilim bölümü kuramın bilimsel çalışmadaki öneminin farkında olarak hem üretici hem de işlevsel dilbilim kuramlarını kullanarak çalışmalar yapmakta ve bu kuramların yetiştirdiği bilim insanları tarafından öğrenilmesini sağlamaktadır. Kuramsal çalışmaların dışında 2013 yılında kurulan Sesbilim Laboratuvarıyla uygulamalı çalışmalar konusunda da olanaklarını arttıran bölüm, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Dil Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEDAM) ile işbirliği içinde uygulamalı çalışmalarını arttırmayı hedeflemektedir.

Dilbilim Bölümü izlencesinin temel amaçları şunlardır:

  • Bölüm öğrencilerinin dile bilimsel bakış açısı kazanmalarını sağlamak,
  • Öğrencilerin dilin bütün yönleri üzerinde araştırma ve uygulama yapmaya özendirmek,
  • Türkçe dilbilim çalışmalarına katkıda bulunmak.

Bölümün vizyonu dil araştırmaları alanında uluslararası bir isim haline gelerek, eğitimdeki farklılığıyla Türkiye’nin en çok tercih edilen dilbilim bölümü olmaktır.