NextPrev

Dilbilim Bölümü İnternet sitesine Hoşgeldiniz!

Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü, 1998 yılında kurulmuştur. Bölümümüz şu anda 3 öğretim üyesi, 5 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi ile öğretime devam etmektedir.

 

Dilbilim Bölümü, misyonu doğrultusunda, dil ve dilin biyolojik, ruhbilimsel ve toplumsal yönlerinin bir bütün olarak düşünüldüğü geniş açılı ve birleştirici bakış açısını benimsemektedir. 2002-2003 öğretim yılında Dilbilim programına Mesleksel İngilizce adı altında başlayan ve 2008-2009 öğretim yılında güncellenen program dahilinde yoğun bir biçimde işlenen İngilizce derslerinin yanısıra seçmeli olarak Almanca ve Rusça dersleri de alanında deneyimli öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir. Ayrıca 3. Sınıftan itibaren İngilizce olarak sunulan seçmeli derslerle de öğrencilerin yabancı dillerini daha etkin bir biçimde kullanmalarına olanak tanınmaktadır. 2012 yılında bütün üniversitemizde gerçekleştirilen Bologna süreci kapsamında, öğrencilerimizin daha yenilikçi ve daha özgürlükçü bir eğitim alabilmesi için, Bölümümüzün programı Avrupa Birliği’ndeki üniversitelerin ölçütlerine göre tekrar güncellenmiş ve Bölüm programına, gerek bölüm içinden gerekse bölüm dışından birçok seçmeli ders eklenmiştir.

 

Bölüm öğretim etkinlikleriyle ilgili olarak öğrenciler aktif araştırma sürecinde fakültemizde bulunan ve 2009 yılında açılan bölüm  kütüphanemizden ve kampüsteki Merkez Kütüphaneden her türlü kaynağa ulaşabilmektedirler.

 

Dilbilim Bölümü'nün misyonu, hizmet verdiği öğrencilerin dile bilimsel bakış açısı kazanmalarını sağlamaak, bu öğrencileri dil üzerinde araştırma ve uygulama yapmaya özendirerek toplumdaki farklı sektörlere yönelik yayın ve işgücü desteği sağlamak ve uygulamalı dilbilim alanında çalışmalar yapmaktır. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilim Bölümü'nün amacı, öncelikle Türkçe Dilbilim çalışmalarına katkıda bulunmak ve bu bağlamda araştırma temelinde yetkin çalışmalar sunmak, Türkiyede dilbilim alanyazınında gözlemlenen eksikliklere ilişkin çalışmalar yürütmek ve Türkçe'nin doğru ve etkin bir biçimde kullanımına yönelik gerek eğitimsel gerekse de akademik katkı sağlamaktır. Bununla birlikte bölümümüz ulusal olduğu kadar uluslarası yayın ve çalışmalar ile karşılaştırmalı ve karşıtlaştırmalı yöntemler çerçevesinde Türkçe'nin diğer diller ile ilişkisini betimleyen kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ortaya koymayı da hedeflemektedir. Bu bağlamda gerek dilbilim alanına gerekse de topluma hizmet verecek bireyler yetiştirerek her türlü medya ve resmi kurumlarda dile ilişkin konularda danışmanlık yürütecek, bölümümüzde edindiği bilgileri uygulamalı olarak toplum yararına sunacak öğrencileri yetiştirme hedefi bölümümüz için temel noktalardan biridir.

 

Vizyonumuz dil araştırmaları alanında uluslararası bir isim haline gelerek, eğitimdeki farklılığıyla Türkiye'nin en çok tercih edilen dilbilim bölümü olmaktır.

 

Bölüm mezunları çeşitli kurumların görüntülü ve sesli iletişim birimlerinde danışmanlık, basın-yayın ve tanıtım alanlarında çalışan kurumlarda düzeltmenlik, metin yazarlığı, özel ya da resmi kurumların iç ve dış yazışmalarında, dilin doğru kullanımı açısından denetmenlik görevlerini üstlenebileceklerdir. Bu doğrultuda mezunlarımız arasında çeşitli yayınevlerinde düzeltmenlik yapanlar bulunmaktadır. Bununla birlikte mezunlarımız arasında çeviri büroları açarak bu alanda çalışmalarını sürdürenler de bulunmaktadır. Ayrıca, kuruluşumuzdan günümüze kadar geçen sürede mezun verdiğimiz toplam 4 sınıfın mezunları arasında üniversitemiz yabancı diller YÜKSEK okulu da dahil olmak üzere çeşitli üniversitelerin yabancı diller YÜKSEK okullarında okutmanlık görevini üstlenenler mevcut olduğu gibi dersanelerde öğretmen olarak çalışan mezunlarımız da bulunmaktadır. Bununla birlikte uygulamalı dilbilim ve nörodilbilim çerçevesinde edinilen bilgiler sayesinde öğrencilerimiz söz konusu alanlarda da akademik çalışma yapma olanağına sahip olmaktadırlar.

 

Mezunlarımız formasyon alarak öğretmenlik yapma hakkına sahip değillerdir.