Home » Doç. Dr. Özgün KOŞANER

Doç. Dr. Özgün KOŞANER

foto1

Doç. Dr. Özgün KOŞANER

Tel: +90 (232) 301 8629

E-posta: ozgun.kosaner@deu.edu.tr

Tez Çalışmaları
Doktora Tezi Temmuz, 2008 – Türkçede Yüklemleme, İzmir
Yüksek Lisans Tezi Temmuz, 2005 –   Türkçede Dönüşlü Yapıların Biçim-Sözdizimsel Özellikleri
Araştırma Alanları Sözdizim, Biçim-sözdizim, İşlevsel Dilbilgisi, Bilişsel Dilbilgisi
Bilimsel Etkinlikler Katıldığı Kongre, Kurultay, Sempozyum ve Konferanslar
  2nd International Symposium on Figurative Thought and Language, 28-30 Ekim 2015, University of Pavia, İtalya – Bildiri İle29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 21-22 Mayıs 2015, Kocaeli Üniversitesi – Bildiri İle 

Linguistics and Language Conference LILA’15. Scientific Committee Membership. Bilim Kurulu Üyeliği.

Conference on Education and New Developments 2015 (END 2015). Scientific Committee Membership. Bilim Kurulu Üyeliği                              

7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Kurultayı, 19-21 Haziran 2014, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – Bildiri İle

  28. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 8-9 Mayıs 2014, Sakarya Üniversitesi – Bildiri İle
  28. Ulusal Dilbilim Kurultayı – Hakemlik
  INTED 2014 – 8th International Technology, Education and Development Conference, International Advisory Board Membership, Danışma Kurulu Üyeliği
  EDULEARN 13, 5th International Conference on Educationand New Learning Technologies, 1 – 3 Temmuz 2013 Barcelona, İspanya (Bildiri İle)
  IETC 2013 – 13th International EducationalTechnology Conference, 13 – 15 Mayıs 2013, Kuala Lumpur, Malezya (Bildiri ile)
  VU Metaphor Lab Winter School 2012 “Metaphor Identificationand Analysis”23 – 27 Ocak 2012, Amsterdam VrijeUniversiteit (Katılımcı Olarak)
  25. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 05 – 07 Mayıs 2011, Çukurova Üniversitesi (Bildiri ile)
  Linguistics in Cardiff (LinC), Cardiff Dilbilim Çevresi Dizgeci İşlevsel Dilbilgisi Çalıştayı, 13 – 16 Eylül 2010, Cardiff/İNGİLTERE. (Katılımcı Olarak)
  III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 01 – 03 Temmuz 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi (Dinleyici olarak)
  WALTIC 2010, Writers’ AndLiteraryTranslators’ International Congress, 02-05 Eylül 2010, İstanbul Bilgi Üniversitesi (Bildiri ile)
  XIVth International Conference on Turkish Linguistics, 6-8 Ağustos 2008, Ankara Üniversitesi, Antalya (Bildiri ile)
  V. Aktif Eğitim Kurultayı, Haziran 2008, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir (Konferans Çalışanı)
  IV. Aktif Eğitim Kurultayı, Haziran 2007, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir (Bildiri İle)
  XX. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 12-13 Mayıs 2006, Maltepe Üniversitesi, İstanbul. (Bildiri ile)
  II. Aktif Eğitim Kurultayı, Haziran 2005, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir (Bildiri İle)
  XIIth International Conference on TurkishLinguistics, 11-13 Ağustos 2004, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. (Konferans Sekreteri)
  XVIII. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 2004,Ankara Üniversitesi, Ankara. (Katılımcı olarak)
  XVII. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 22-23 Mayıs 2003 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. (Katılımcı olarak)
Yayınlar Makaleler
  Uluslararası Makaleler
  Birant, Ç. C., Aktaş, Ö., Koşaner, Ö., Aksu, B. and Çebi, Y. Automated Antonym Dictionary Generation Tool for Turkish (AADICT). International Journal of  Turkish Education and Training ;Vol. 1(2): 1-17.

Birant, Ç. C., Koşaner, Ö. and Aktaş, Ö. (2016). A Survey to Text Summarization Methods for Turkish. International Journal of Computer Applications 144(6): 23-  28.

Koşaner, Ö. (2016) Numerals in Turkish. Open Journal of Modern Linguistics, 6, 131-147. doi: 10.4236/ojml.2016.62014.

Sargın, M., & Koşaner, Ö. (2016). Transgender Language: What Makes Turkish Male Homosexual Language Distinctive? Open Journal of Modern Linguistics, 6, 119-126. http://dx.doi.org/10.4236/ojml.2016.62012

Özgen, M. and Koşaner, Ö. (2015). “On pharasal and prepositional Verb Projections in Turkish.” Open Journal of Modern Linguistics, 5, pp.518-527.

Suner, A., Karakülah, G., Koşaner, Ö. and Dicle, O. (2015). “StatXFinder: a web-based self-directed tool that provides appropriate statistical test selection for biomedical researchers in their scientific studies.” SpringerPlus, 4: 633.

Koşaner, Ö. ve Yozgat, U. (2014). Türkçede Kavramsal Karmaşıklar: Düz-eğretilemece. International Journal of Language Academy, 2:4, ss. 195-208.

Karakülah, G., Dicle, O., Koşaner, Ö., Suner, A., Birant, Ç. C., Berber, T. ve Canbek, S. (2014). “Computer Based Extraction of Phenoptypic Features of Human Congenital Anomalies from the Digital Literature with Natural Language Processing Techniques”. Studies in Health Technology and Informatics, 205/570-574/2014,

Koşaner, Ö., Birant Ç. C., Aktaş, Ö. (2013). Improving Turkish Language Training Materials: Grapheme-to-Phoneme Conversion for adding  Phonemic Transcription into Dictionary Entries and Course Books. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 103, pp. 473 – 484.

Koşaner, Ö. (çeviren) (2013). Sinirbilim ve Okuma: Okuma Eğitimi Araştırmacıları İçin Bir İnceleme. E-dil Dergisi, Sayı 1, s. 118-156.

Koşaner, Ö. ve Oktar, L. (2007) Türkçede Dönüşlülük: Biçim-Sözdizimsel Bir Çözümleme. Journal of Turkish Linguistics, 1/1, s. 24-55.

  Ulusal Makaleler
  Koşaner, Ö. (2010). Bir Temsilleştirme Aracı Olarak Yüklemleme. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11/4, s. 73-89.
  Kitap İçi Bölümler
  Koşaner, Ö. ve Oktar, L. (2008). Olay-durumları ve Üye Yapısı: Türkçede Yüklemleme. In S. Ay, Ö. Aydın, İ. Ergenç, S. Gökmen, S. İşsever, D.  Peçenek (eds.) Essays on Turkish Linguistics. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag. pp.287 – 296.
  Bildiriler
  Uluslararası Bildiriler
  Tam Metin Olarak Yayımlanmış Bildiriler
  Aktaş, Ö., Koşaner, Ö., Birant, Ç. C. (2013). Çağrışım (Connotation): Developing Mobile Applications for Vocabulary Teaching. EDULEARN 13, 5th International Conference on Education and New Learning Technologies, 1 – 3 July, 2013 Barcelona, Spain. EDULEARN13 Proceedings, pp. 1822 – 1827.
  Özet Olarak Yayımlanmış Bildiriler
  Koşaner, Ö. and Yozgat, U. (2015). Metaphtonymy in Turkish: At the sentence level. 2nd International Symposium on Figurative Thought and Language, 28-30 October 2015, University of Pavia, Italy.Özgen, M. ve Koşaner, Ö. (2014) Türkçede Öbeksi ve İlgeçli Eylemler Üzerine. 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, MUĞLA, Haziran 2014

Şen, E., Turan, S., Özgen, M. ve Koşaner, Ö. (2014). Türkçede Eylemlerin Altulam Özellikleri ve Bu Özelliklerin Türkçe Eğitim-Öğretim Ortamlarına Aktarılması. 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, MUĞLA, Haziran 2014

Koşaner, Ö. (2010) Will the 12. Lawyer Ever Go to Law Himself? : Reflections of ‘Press Laws’ in the Media through Collocations. Writers’ And Literary Translators’ International Congress, İSTANBUL,

  Ulusal Bildiriler
  Tam Metin Olarak Yayımlanmış Bildiriler
  Koşaner, Ö. ve Oktar, L. (2008). Önvarsayım Tetikleyicileri Olarak Önce ve Sonra. Y. Çotuksöken ve N. Yalçın. (haz.),20. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 381-392. İstanbul: Maltepe Üniversitesi Yay. içinde s.381-392.      
  Özet Olarak Yayımlanmış BildirilerKoşaner, Ö. (2015). Türkçede Sayıların Biçim-Sözdizimsel Özellikleri. 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Kocaeli.

Sargın M. Ve Koşaner, Ö. (2015). Erkek Eşcinsellerin Konuşmasını Farklılaştıran Özellikler Üzerine Akustik ve Sesbilimsel Bir Araştırma. 29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Kocaeli.

Özgen, M. Ve Koşaner, Ö. (2015). Yükleme Mantığı ve Olay-Temelli Anlambilim Yaklaşımları. 5. Mantık Kurultayı, Bursa

Birant, Ç. C., Çebi, Y. Ve Koşaner, Ö. (2014). Türkçe için Kural Tabanlı Metin Özetleme Yazılımı. 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Sakarya.

Koşaner, Ö. (2014). Kavramsal Eğretilemelerde Değişim. 28. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Sakarya.

 

  Diğer Yayınlar
  Koşaner, Ö (2007). e-tkin Öğrenme: PDÖ Oturumları İçin Sanal Öğrenme Ortamı Geliştirme Uygulaması. E. Alıcı (haz.)IV. Aktif Eğitim Kurultayı Bildiriler Kitabı, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları içinde, s.54-52.
  Koç, S. ve Koşaner, Ö. (2005). Bilgi Okuryazarlığı ve Aktif Eğitim: Bir Uygulama Örneği. Alıcı, E. (haz.), II. Aktif Eğitim Kurultay Kitabı, İzmir: Dokuz Eylül Yayınları içinde s.74-89.
  Williams, M. O. (2009). Türkiye Okula Gidiyor. (Çevirenler Koç, S. ve  Koşaner, Ö.) K. Kocabaş ve Z. Arıkan (haz.),Ölümünün 80. Yılında Mustafa Necati ve Cumhuriyet Eğitim Devrimi Sempozyumu Bildiri kitabı. İzmir: YYKED   yayınları içinde 410 – 424. (Özgün metin 1929’da yayımlanmıştır).
  Yağcıoğlu, S. ve Cem Değer, A. (2006). Advances In Turkish Linguistics, (Proceedings of            the 12th International Conference on Turkish Lingusitsics) İzmir: Dokuz Eylül Yayınları (Yardımcı Editör)
Projeler
2014- Türkçe için Yazıdan Sese Dönüştürücü Yazılım Geliştirme ProjesiBilimsel Araştırma Projesi

Proje Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Özgün KOŞANER

2013- Türkçe için Otomatik Ontoloji Üretici Yazılım ProjesiBilimsel Araştırma Projesi

Proje Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Özgün KOŞANER

2013 – 2015 ÇAĞRIŞIM: Türkçeyi ve Bireyi Geliştirici Eğitim Oyunu ProjesiTÜBİTAK Projesi

Proje No: 113E046

Proje Koordinatörü: Yard. Doç. Dr. Özlem AKTAŞ

2011 – 2012 GrafoFon: Türkçe İçin birYazıbirim – Sesbirim Dönüştürücü Yazılımı Geliştirme Projesi,Bilimsel Araştırma Projesi

Proje Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Özgün KOŞANER

2004 – 2006 Türkçede Dönüşlü Yapıların Dinamikleri: Adlanmış Çıkarım Dizgeleri Yaklaşımı,Araştırma Projesi

Proje Koordinatörü: Prof.Dr. Lütfiye OKTAR,

Görev: Proje Çalışanı

Diğer Bilimsel Etkinlikler
2014- Hakemlik – Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (DEAD)
2013- E-Dil Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği http://www.e-dil.net
Yayınlarda ya da Yayın Dışı Bilimsel Etkinliklerde Ortaya Konan Ürünler
  ·       Eş ve Yakın Anlamlı Kelimeler Sözlüğühttp://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_esanlamlar&view=esanlamlar

·       Zıt Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_zitanlamlar&view=zitanlamlar

·       Eş ve Zıt Anlamlılar Sözlüğü (IOS ve Android Uygulaması)

https://itunes.apple.com/tr/app/turkce-es-z-t-anlaml-lar-sozlugu/id513392829?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=and.eszit

·       StatXFinder: a web-based decision support tool for statistical test selection

http://web.deu.edu.tr/tb/statxfinder/index.php

·       GrafoFon: Türkçe için Yazıbirim – Sesbirim Dönüştürücü

·       ÇAĞRIŞIM: Türkçe’yi ve Bireyi Gelistirici Egitim Oyunu