Home » Yüksek Lisans Öğrencileri

Yüksek Lisans Öğrencileri

Öğrenci Adı Tez Adı Yıl Danışman
Aytaç ÇELTEK Türkçe sözlü söylem yapısı ve artgönderim 2003 Lütfiye OKTAR
Gülsüm Songül ERCAN Gazete köşe yazılarında dil kullanımı: Kaçınmalar ve cinsiyet değişkeni 2003 Semiramis YAĞCIOĞLU
Demet KATIRCIOĞLU OTAN Şiirsel metinlerde bağlam oluşturma: Dilbilimsel bir çözümleme 2003 Semiramis YAĞCIOĞLU
Belgin ÇALLIOĞLU İslami kadın dergilerinde kadına yüklenen anlamsal rollerin dağılımı 2003 Lütfiye OKTAR
Özge CENGİZ Türkçe karşılıklı konuşma söyleminde ezgi birimlerinin yapısı 2004 Ayşen CEM DEĞER
Burcu AYDIN Down Sendromlu çocuklarda dil sisteminin işleyişi üzerine dilbilimsel bir çözümleme 2004 Semiramis YAĞCIOĞLU
Seher DAYLAK Talk showlarda soru-yanıt savlama yapısı 2004 Lütfiye OKTAR
Fatma YÜKSEL Türkçede anlam türlerine göre sıfatlar ve biçim-sözdizimsel özellikleri 2004 Ayşen CEM DEĞER
Özgün KOŞANER Türkçe’de dönüşlü yapıların biçim-sözdizimsel özellikleri 2005 Lütfiye OKTAR
Özge CAN Türkçe’de ayrık yapılar 2005 Lütfiye OKTAR
Bilge TÜRKKAN Türkçe bilimsel metinlerde belirginlik ve gönderimsel bağdaşlık: Merkezleme kuramı çerçevesinde bir yaklaşım 2005 Semiramis YAĞCIOĞLU
Serkan KOÇ Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin aradil özellikleri 2005 Ayşen CEM DEĞER
Memmed İSAYEV Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi’ndeki Zaman Eklerinin Karşılaştırılması 2005 Gülmira SADİYEVA KURUOĞLU
Özden FİDAN Türkiye’de dilbilim alanında öğrenciler tarafından yazılmış araştırma yazılarının giriş bölümlerinde türe özgü yapılanmalar 2008 Ayşen CEM DEĞER
Eda CAN İşitme kayıplı Türk çocuklarda alıcı ve ifade edici dil becerilerinin gelişimi 2009 Gülmira SADİYEVA KURUOĞLU
Ayşegül ÖZCAN Beyindilbilimi açısından afazili hastalarda perseverasyon 2009 Gülmira SADİYEVA KURUOĞLU
Anı BARIŞ Lewy Cisimciği ve Alzheimer Demanslı Türk Hastaların Dilsel Özelliklerinin Karşılaştırılması 2009 Gülmira SADİYEVA KURUOĞLU
Filiz MERGEN İkidilli bireylerin anadilinde ve ikinci dilinde dilbilgisel ve anlambilimsel işlemlemelerinin nörodilbilimsel açıdan incelenmesi 2010 Gülmira SADİYEVA KURUOĞLU
Sevim ULUSOY Afazili Türk hastalarda adlandırma sorunu 2010 Gülmira SADİYEVA KURUOĞLU
Derya AYDIN Türkçe Metinlerde Toplumsal Cinsiyetin Eleştirel Biçembilim Çerçevesinde İncelenmesi Devam Ediyor Gülsüm Songül ERCAN
Suna YERTUTAN Televizyon Tartışma Programlarında Dil Kullanımı: Dilsel Kabalık Devam Ediyor Gülsüm Songül ERCAN
Özgül BAŞARAN Suriyeli Sığınmacıların Türk Medyasındaki Temsili Devam Ediyor Gülsüm Songül ERCAN
Elvan YILMAZ Avrupa Dil Portfolyosu Çerçevesinde B1 ve B2 Düzeyinde Türkçe Öğrenen Yabancıların Koşullu Yapıları Öğrenirken Yaptıkları Hataların Betimlenmesi Devam Ediyor Gülsüm Songül ERCAN
Ceyda EKİCİ Medya Söyleminde Geçişlilik ve Cinsiyet Değişkeninin Etkisi Devam Ediyor Gülsüm Songül ERCAN
Berrin ÖZTÜRK ÇAĞLI Farklı Metin Türlerinde Tematik Yapının İncelenmesi Devam Ediyor Kamil İŞERİ
Melih ÇOMAK Tahsin Yücel`in Ben ve Öteki Kitabındaki Öykülerin Göstergebilimsel Çözümlemesi Devam Ediyor Kamil İŞERİ
Hamza ÇINAR Avrupa Birliği’nin Dil Değerlendirme Ölçütleri ve Türkçeye Uygulanabilirliği Devam Ediyor Kamil İŞERİ
Ezgi YENTÜR Din İçerikli Bilimsel Metinlerde Yandaşlık Devam Ediyor Özge CAN
Fatma ŞAHİNER Sözbilimsel Soruların Dinleyici Üzerindeki Etkisi Devam Ediyor Özge CAN
Umut YOZGAT Türkçede Eylem Üye Yapıları: Olaya Dayalı Potansiyel Çalısması Devam Ediyor Özgün KOŞANER
İbrahim ÇELİK Nasreddin Hoca Hikayelerinin Kibarlık ve İşbirliği Açısından İncelenmesi Devam Ediyor Özgün KOŞANER
Mübeccel ÇUBUKÇUOĞLU Türkçede Dilbilgiselleştirme: İslevsel Söylem Dilbilgisi Çerçevesinde Bir İnceleme Devam Ediyor Özgün KOŞANER
Serap ÖZYAPIŞOĞLU Türk Medya Söyleminde Değişmece Yoluyla Bilişsel Çerçeve Oluşturma Devam Ediyor Özgün KOŞANER
Çağla BIÇAKÇILAR Türkçe Akademik Metinlerde İstemli Eğretilemeler Devam Ediyor Özgün KOŞANER